Predikatizacija "Tračerice"

Tračerica nosi predikatizaciju 12 zbog kontroverznih moralnih poruka.


U vezi s upitima gledatelja koje zanima zašto se serija za mlade Tračerica na HTV-u emitira u kasnom večernjem terminu a ne u ranijem, HRT želi pojasniti kako termin ovisi o sadržaju odnosno predikatizaciji. Naime, serija nosi oznaku 12, što znači kako se ne preporuča osobama mlađima od 12 godina života.

HRT time postupa u skladu s Pravilnikom o načinu postupanja nakladnika televizijske djelatnosti radi zaštite maloljetnika kojega je donijelo Vijeće za elektroničke medije.

Predikatizacija 12 znači kako se radi o programskim sadržajima koji sadrže prizore za koje je vjerojatno da bi mogli ugroziti fizički, mentalni ili moralni razvoj osoba mlađih od 12 godina. Serija Tračerica ima navedenu predikatizaciju ne zbog eksplicitnih prikaza spolnosti već zbog moralnih poruka koje se upućuju mlađim gledateljima.

Protagonisti ove serije najbogatiji su stanovnici New Yorka pri čemu su novac i ljepota glavni pokretači njihova svijeta. Pored toga, odaju se konzumaciji alkohola i drugih opojnih sredstava, stoga se smatra kako su moralne poruke koje šalju upitne.