Povjerenstvo za izbor pjesme i izvođača na Eurosongu

Sukladno Pravilima za odabir hrvatske pjesme za Eurosong 2013. HRT je  imenovao članove Povjerenstva za izbor pjesme (stihova i glazbe ) i Povjerenstva za izbor izvođača na Eurosongu 2013.

U Povjerenstvo za izbor pjesme izabrani su Velimir Đuretić, Nikša Bratoš i Ante Pecotić, dok su članovi u zamjeni Vesna Karuza i Mojmir Čačija.

U Povjerenstvo za izbor izvođača imenovani su Velimir Đuretić, Nikša Bratoš i Mojmir Čačija, dok su članovi u zamjeni Vesna Karuza i Ante Pecotić.

Na javni poziv za odabir hrvatske pjesme za Eurosong 2013. pristiglo je šezdesetak skladbi, među njima i radovi Franka Krajcara, Petra Beluhana, Marka Tomasovića, Rajka Suhadolčana, Andreja Babića, Duška Rapoteca-Ute, Željka Barbe, Miroslava Buljana i Željena Klašterke.