Porinom nagrađen serijal "U potrazi za Markom Polom"

Na ovogodišnjoj, jubilarnoj 20. dodjeli Porina održanoj 11. svibnja u Rijeci, kompozitor Dalibor Grubačević osvojio je Porina za glazbu HRT-ovog serijala U potrazi za Markom Polom.

Glazba za serijal nastajala je od lipnja do studenog 2012., a autor pritom nije želio dočarati tipičnu etno glazbu zemalja kroz koje je Marko Polo putovao, niti glazbu toga doba, već ju je prilagodio filmskom i televizijskom glazbenom izričaju.

Ova nagrada dodijeljena u kategoriji Najboljeg albuma originalne glazbe za kazalište, film i televiziju još je jedna potvrda kvalitete serije te pohvala cijelom timu koji je sudjelovao u projektu, rekao je autor Miro Branković.