Morana Kasapović ponovno članica EBU News Committeeja

Na Skupštini informativnih programa članica EBU-a (News Assembly) održanoj u Marrakechu u Maroku 12. i 13. studenog 2013. urednica HRT-ove emisije Paralele Morana Kasapović izabrana je na drugi mandat za članicu EBU-ovog News Committeeja.

Riječ je o tijelu čije članove bira Skupština na mandat od dvije godine, a koje razmatra, odlučuje i brine o svim aktivnostima vezanima uz prikupljanje i razmjenu vijesti među članicama EBU-a.