HRT nastavlja pozitivno poslovanje i u prva tri mjeseca 2014.

Prema izvješću o poslovanju za prvi kvartal 2014. godine, Hrvatska radiotelevizija ostvarila je neto operativnu dobit od 50,9 milijuna kuna, što predstavlja porast od 8,9 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2013. godine.

Ukupan prihod iznosi 337,8 milijuna kuna, što je 2% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a ukupan rashod 286,9 milijuna kuna, što je 0,8% manje u odnosu na 2013.

Broj zaposlenih u istom je razdoblju smanjen s 3.361 na 3.221, što je smanjenje za 140 radnika.

Još efikasnije upravljanje troškovima

Navedeni rezultat ostvaren je povećanjem efikasnosti upravljanja i smanjenjem operativnih troškova poslovanja nakon promjene unutarnjeg ustroja HRT-a i uvođenja nove integrirane funkcionalne organizacije.

Premda je poslovanje HRT-a još opterećeno negativnim saldom i preuzetim obvezama iz prethodnih godina, financijska konsolidacija omogućit će kvalitetnije uvjete za ostvarivanje ciljeva Programa restrukturiranja, unapređenje tekuće likvidnosti te nastavak intenzivnog tehnološkog investicijskog ciklusa u 2014. godini.