Od danas bolja pokrivenost signala Drugog i Trećeg programa HR

Modernizacijom postojećih i puštanjem u rad novih odašiljača danas je završena prva faza projekta kojim će se omogućiti bolja pokrivenost i dostupnost signala Drugog i Trećeg programa Hrvatskog radija.

U prvoj fazi projekta bit će pušteno u rad 7 novih odašiljača za Treći program Hrvatskog radija, a to su odašiljači Karlovac – Martinščak,  Fužine, Vrbovsko, Knin,  Imotski,  Sinj i Slano te jedan novi odašiljač Drugog programa HRA u Pučišćima na otoku Braču. Isto tako, povećat će se snaga postojećeg odašiljača Uljenje na poluotoku Pelješcu za Treći program HRA.
Puštanjem u rad novih odašiljača značajno će se poboljšati pokrivanje gradova Karlovac, Fužine, Vrbovsko, Knin, Imotski, Sinj, Ploče, Slano, autoceste Zagreb-Rijeka te dijela Jadranske magistrale na dionici od Gradca do Kleka s Trećim programom HRA. U gradu Omišu i na njegovom širem području te na širem području Jadranske magistrale značajno će se poboljšati pokrivanje s Drugim program HRA.

Većina navedenih gradova dosad uopće nije imala mogućnost prijama Trećeg programa. Tako će modernizacijom i puštanjem u rad novih odašiljača signal Trećeg programa odsad biti dostupan za oko 100.000 novih slušatelja ili više od 2% stanovništva Republike Hrvatske. 

Frekvencije na kojima će se emitirati Drugi i Treći program Hrvatskog radija