HAKOM ove godine Italiji podnio 700 prijava zbog smetnja TV signala

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) tijekom ove godine podnijela je 700 novih prijava talijanskim vlastima zbog kontinuiranoga ometanja prijama televizijskoga signala na hrvatskoj strani Jadrana koje prouzročuju talijanske televizije. HAKOM je također izvijestio i kako je od početka talijanskoga ometanja u posljednjih sedam godina podneseno više od 3200 međunarodnih prijava smetnja sa zahtjevom za njihovim žurnim otklanjanjem.

O podnesenim prijavama smetnja obaviještena je i Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU), odgovorna za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja elektroničkih komunikacija. Također, HAKOM redovito izvješćuje nadležna tijela ITU-a, Radijski regulacijski odbor (RRB) i direktora Radiokomunikacijskog ureda (BR), o statusu smetnja te traži pomoć u rješavanju toga važnog pitanja za Republiku Hrvatsku.

Kao rezultat hrvatskih prijava talijanska regulatorna agencija za elektroničke komunikacije (AGCOM) izmijenila je nacionalni plan digitalne televizije koji se odnosi na regionalne i lokalne televizijske nakladnike, a izmjenama toga plana iz pojedinih se talijanskih jadranskih regija izbacuju kanali na kojima su emitirale talijanske televizije koje su ometale prijam televizijskoga signala na hrvatskoj obali Jadrana.

Međutim, početak provedbe plana već je nekoliko puta odgođen, pa će na inicijativu HAKOM-a pitanje talijanskih smetnja biti otvoreno i na plenarnom sastanku Skupine za politiku radiofrekvencijskoga spektra (RSPG) koji će se održati krajem ovoga tjedna u Bruxellesu.