HRT pozvao predstavnike nacionalnih manjina na dijalog

Hrvatska radiotelevizija poziva predstavnike svih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na pokretanje konstruktivnoga dijaloga u cilju pronalaženja najprikladnijih rješenja za što bolje praćenje manjina i manjinskih pitanja u programima javnoga medijskog servisa. Kvalitetno praćenje nacionalnih manjina jedna je od temeljnih zadaća Hrvatske radiotelevizije, koja ovim pozivom na dijalog želi potaknuti predstavnike nacionalnih manjina na iskazivanje njihovih programskih potreba u Republici Hrvatskoj.

Proteklih su dana u dijelu domaćih medija izneseni stavovi o tome kako Hrvatska radiotelevizija ne posvećuje dovoljno pozornosti manjinskoj problematici. Stoga vodstvo javnoga medijskog servisa želi saslušati prijedloge predstavnika nacionalnih manjina te u dijalogu s njima doći do mogućih novih, kvalitetnijih rješenja.

Hrvatska radiotelevizija također ističe kako u svojim televizijskim i radijskim programima znatnu pozornost posvećuje upravo nacionalnim manjinama, i u emisijama Informativnoga medijskog servisa Hrvatske radiotelevizije, i u specijaliziranim radijskim i televizijskim emisijama.

Nacionalne manjine tematski su važan dio programa Hrvatskoga radija (HRT – HR). Teme o nacionalnim manjinama zastupljene su u specijaliziranim emisijama, informativnome programu Hrvatskoga radija, Multikultura te Isti i različliti, koja se emitira na Prvome program Hrvatskoga radija (HRT – HR 1). Na istome su programu, ovisno o aktualnosti događanja, teme o nacionalnim manjinama zastupljene i u jutarnjoj emisiji U mreži prvog te drugim radijskim emisijama.

Hrvatska televizija (HRT – HTV) teme posvećene nacionalnim manjinama redovito obrađuje u informativnoj emisiji Dnevnik, emisijama Otvoreno i Paralele, u okviru dnevne informativne emisije uživo Studio 4 te u dvjema posebnim specijaliziranim emisijama koje se bave nacionalnim manjinama Prizma i Manjinski mozaik.

Na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1) u 2015. godini proizvedeno je i emitirano 51 izdanje multinacionalnoga magazina Prizma.  

Ukupno je vrijeme emitiranja toga magazina u 2015. godini 36 sati 14 minuta i 21 sekunda, a emisija se premijerno emitirala svake subote s početkom u 13.50, uz redovite i višekratne reprize na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 1)  i na Četvrtome program Hrvatske televizije (HRT – HTV 4). Tijekom godine obrađene su teme povezane s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, provedbom zakonskih akata koji reguliraju status manjina, snimljene su i emitirane, prema produkcijskim mogućnostima, manjinske manifestacije te se pratio rad manjinskih vijeća i udruga.