Preminula muzikologinja Eda SedakJučer je nakon duge i teške bolesti preminula muzikologinja Eva Sedak. Rođena je 1938. u Zagrebu gdje je diplomirala i magistrirala na Muzičkoj akademiji, a doktorirala na Filozofskome fakultetu. Na Radiju Zagreb i poslije Hrvatskome radiju (HRT – HR) radila je od 1961. do 1993. godine kao glazbena kritičarka, urednica Trećega programa Hrvatskoga radija (HRT – HR 3), glavna i odgovorna urednica Glazbenoga programa i direktorica Glazbene proizvodnje. Bila je među utemeljiteljima Trećega programa Hrvatskoga radija (HRT – HR 3).   

Na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku zagrebačke Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu radila je kao naslovna asistentica, docentica i izvanredna profesorica od 1981. do 1998. godine. Od 1998. je godine bila pročelnica i voditeljica Zavoda za sistematsku muzikologiju, a od 2000. do umirovljenja 2008. godine u zvanju redovite profesorice.

Autorica je brojnih znanstvenih radova i više knjiga, bila je voditeljica više znanstvenih projekata, suradnica Muzičkoga biennala u Zagrebu. Dobitnica je nagrade Josip Andreis Hrvatskoga društva skladatelja 1984. i 2010. godine (s Nadom Bezić) te nositeljica odličja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića 2001. godine.