Sjećanje na Evu Sedak

U spomen na muzikologinju, profesoricu i kolegicu Evu Sedak, koja je umrla u četvrtak, 2. ožujka, nakon duge i teške bolesti.

U bogatom i ispunjenom životu Eve Sedak čvrsto su bila isprepletena tri glavna područja djelovanja – publicističko, znanstveno i pedagoško, a sva tri zajedno utjecala su na širu društvenu zajednicu od one kojoj je pripadala kao glazbena kritičarka, urednica, znanstvenica ili profesorica. Mnogo širu od Zagreba, u kojemu je rođena, 17. srpnja 1938. u slikarsko-arhitektonskoj obitelji Auer, i od Hrvatske, koju je, među ostalim, zadužila i evidentiranjem i obradom rukopisnih fondova i autorskih ostavština više od četrdeset hrvatskih skladatelja i izvođača.

Zahvaljujući isprepletanju, međusobnom utjecaju i istodobnom bavljenju različitim aspektima muzikologije (koju je diplomirala 1963. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je 1982. stekla stupanj magistra muzikoloških znanosti s temom Aspekti racionalizacije glazbenog materijala u opusu Josipa Štolcera Slavenskog, a 1986. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je disertaciju s naslovom Josip Štolcer Slavenski – skladatelj prijelaza, i stekla znanstveni stupanj doktora društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije), Eva je odradila barem dva puna radna vijeka! 32 godine radila je na Radiju Zagreb, odnosno Hrvatskoj radioteleviziji (od 1961. do 1993.), a 30 godina na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (od 1981. do 2011. - službeno je u mirovinu otišla 2008., ali posljednji doktorski rad kao mentorica potpisuje 2011.).

U ovom ćemo tekstu govoriti najviše o njezinu djelovanju na Hrvatskoj radioteleviziji, odnosno Radiju Zagreb, gdje je počela raditi još tijekom studija kao glazbena kritičarka, a zatim, od 1964., kao urednica na Trećem programu Radija Zagreb, u čijem je osnivanju i sudjelovala, potom, od 1990. do 1992., kao glavna i odgovorna urednica Glazbenog programa Hrvatskoga radija i na kraju, od 1991. do 1992., kao direktorica Glazbene proizvodnje.

Treći program Radija Zagreb bio je medij koji je Evi Sedak omogućivao senzibiliziranje slušatelja na novo i drukčije. Na tom je programu Eva Sedak promicala teme kojima se bavila i u svojem stručnom i znanstvenom radu, a koje su na radiju dobile još jednu dimenziju – inače najveću prednost tog medija pred ostalima – istodobnu ilustraciju izrečenoga glazbom.

U svojim autorskim emisijama objavljivala je razgovore, kritike, prikaze, recenzije, prijevode i druge svoje publicističke, stručne i znanstvene tekstove, a u emisijama koje je uredila okupila je pedesetak suradnika – skladatelja, muzikologa i drugih umjetnika i znanstvenika. Među emisijama Eve Sedak brojnošću i trajnošću emitiranja izdvaja se ciklus pod naslovom Iz glazbene radionice. Tijekom deset godina Eva Sedak je u tome ciklusu predstavila mnoga pojedinačna djela suvremenih hrvatskih i stranih skladatelja ili njihovo stvaralaštvo u cjelini (Milko Kelemen, Dubravko Detoni, Darjan Božič – 1974., Marko Ruždjak, Ruben Radica – 1975., Silvio Foretić, Igor Kuljerić, Stanko Horvat – 1976., Vinko Globokar – 1977., Frano Parać – 1978.),  zatim vodeće hrvatske interprete (Vladimir Krpan, Igor Kuljerić, Lovro Matačić – 1974.), festivale hrvatske glazbe (Dani hrvatske glazbe: svijest o hrvatskoj glazbenoj povijesti) te mnoge probleme i fenomene vezane za stvaranje, interpretaciju i recepciju suvremene glazbe (Glazba za naš prostor. Razgovor o jednom mogućem prijedlogu – 1975., Kriza glazbe kriza je njezinih institucija (Ligeti) – 1978.).

O tom je ciklusu u razgovoru s Jagodom Martinčević-Lipovčan za Vjesnik 1980. rekla: Razgovaramo sa skladateljima, analiziramo djela i ponekad, unutar radiofonskoga medija, pokušavamo i eksperimentirati. Tu su često prisutni i oni fenomeni koji nadilaze zvučnost, a ona pripada slušnoj glazbi, recimo muzika svjetla i tame, čak muzika tišine ... i time, vjerujem, izazivamo znatiželju auditorija.

Dvije godine nakon pokretanja ciklusa Iz glazbene radionice, uz Evu Sedak, kao autor niza od 20 emisija pojavljuje se i ustaljuje (do 1983.) Nikša Gligo, dok su stariju hrvatsku glazbu i neke specifične probleme i fenomene hrvatske i svjetske glazbe u pojedinačnim emisijama predstavili Zoran Juranić (1977.), Koraljka Kos (1978.), Ljiljana Ščedrov (1978.),  Zdenka Kapko-Foretić (1979., 1982.), Franjo Bilić (1980.-1982.), Erika Krpan (1980.), Zdenka Weber (1980.), Branko Polić (1981.), Fred Došek (1982.), Marija Božić (1982.) i Jagoda Martinčević (1983.).

Iz raznolikosti tematskih krugova ciklusa Iz glazbene radionice Eva Sedak postupno je odvojila tematski uže cikluse poput Praizvedbe 3. programa (1978.-1985.), Traganja – iz hrvatske glazbene baštine (1980.-1983.), Radionica rane glazbe (1986.) i Iz glazbenih arhiva (1990.-1991.). Zanimljivost i atraktivnost ciklusa Praizvedbe 3. programa (poslije preimenovanog u Izvedbe 3. programa) bila je u tome što je kao urednica angažirala skladatelje da predstavljaju najnovija djela svojih kolega, kako je istaknula u istome razgovoru, što nam se učinilo zgodnim, novim i neobično korisnim u razgovorima o suvremenoj glazbi.

Dinamiku pojavljivanja emisija pod naslovom Traganja – iz hrvatske glazbene baštine uvjetovala su muzikološka istraživanja i poticaj koji su uspjela dati glazbenoj produkciji, a srodan je i ciklus Iz glazbenih arhiva, u kojemu su se objavljivali najnoviji rezultati istraživanja glazbenih arhiva, na koja je Eva Sedak poticala svoje bivše studente s Odjela za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Jer, u nizu pristupa toj glazbi starijeg datuma i muzikološki je posao dakako prvi, međutim, osobito danas, ne i jedini. U naše doba živog djelovanja nužno je tu glazbu premjestiti s papira u život, u javnost, kako ne bi i dalje ostala, doduše pronađena, ali na papiru, u ladici ...

Transverzale suvremene glazbe
drugi je ciklus emisija Eve Sedak posvećen isključivo suvremenoj glazbi, a emitirao se alternativno s ciklusom Iz glazbene radionice od 1974. do 1979. Suvremenu hrvatsku i svjetsku glazbenu scenu od 1987. Eva Sedak sa suradnicima predstavlja u ciklusima emisija Glazba na kraju tisućljeća (1987.-1994.) i Glazba vremena (1993.), a autorski je samostalno ostvarila ciklus emisija Vrijeme jednog skladatelja (1982.-1984.), također posvećen suvremenim stvaraocima.

 Od emisija koje je pokrenula kao urednica, osluškujući senzibilitet slušatelja i svjetska kretanja glazbene produkcije, spomenut ćemo cikluse Fono-tribina, koji od početka, godine 1982. do 1990. vodi Franjo Bilić, zatim ciklus Muzika – riječ – muzika (1987.), koji se od godine 1993. ustalio pod naslovom Riječ je glazba je riječ s jednim autorom - Zvonimirom Mrkonjićem, te Prostor glazbenog vremena autora Marcela Bačića (1993.-1995.).

U Zborniku Trećega programa Radio-Zagreba Eva Sedak objavila je, među ostalim, ciklus od 24 emisije Jugoslavenska muzika 1945.-1965., (1965.-66.), eseje o skladbama ili cjelokupnim opusima hrvatskih skladatelja (Avangardni historicizam kao suvremena manira – Igor Kuljerić: Les echos, 1975., Marko Ruždjak: Piste za orkestar, 1976., Klasični vrtovi Marka Ruždjaka, 1979., Građa za povijest hrvatske glazbe 20. stoljeća. Josip Štolcer Slavenski, 1984.) te tridesetak prijevoda znanstvenih i stručnih članaka s njemačkog i engleskog jezika.

Uoči Domovinskog rata, 1990., Eva Sedak preuzima dužnost glavne i odgovorne urednice Glazbenog programa Hrvatskoga radija, a godinu dana poslije i Glazbene proizvodnje Hrvatske radiotelevizije, nastojeći održati djelatnost glazbenih ansambala u ratnim uvjetima. Bila je s ansamblima na koncertima u najugroženijim hrvatskim gradovima, a kada im je 1991. zaprijetilo stavljanje u stanje mirovanja, svim se snagama borila za njihov opstanak. Na kraju su ansambli o(p)stali, a s HRT-a je otišla Eva Sedak, na Muzičku akademiju Sveučilišta u Zagrebu, gdje je honorarno djelovala još od 1981.

Njezini Seminari iz muzikologije i glazbene publicistike mnoge su studente muzikologije potaknuli da se i sami okušaju kao suradnici na Radiju Zagreb, a uključivala ih je i u svoje znanstvene projekte (Istraživanje hrvatske glazbe dvadesetog stoljeća Muzikološkog zavoda Muzičke akademije, odnosno Zavoda za muzikološka istraživanja IC JAZU-a; projekt zaštite i obrade različitih kategorija fondova vezanih za hrvatsku glazbenu baštinu Muzikološke sekcije Hrvatskog glazbenog zavoda; projekt Povijest hrvatske glazbe dvadesetog stoljeća unutar projekta Fundamentalna istraživanja povijesti hrvatske glazbe pri Zavodu za sistematsku muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, prijavljen kod Ministarstva znanosti Republike Hrvatske i druge).

Znanstveni opus Eve Sedak, na temelju kojeg je od 29. svibnja 2008. postala članica-suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji je u zemlji i inozemstvu objavila u četrdesetak radova i pedesetak stručnih tekstova, stvoren je velikim dijelom za vrijeme njezina djelovanja na Radiju Zagreb, odnosno Hrvatskoj radioteleviziji, kao i njezina monografija u dva sveska Josip Štolcer Slavenski – skladatelj prijelaza (1984.), koja pripada temeljnoj literaturi za studij hrvatske glazbe prve polovice 20. stoljeća, a priloženi tematski popis djela J. Š. Slavenskog od tada služi kao uzor pri izradi sličnih popisa. Nakon odlaska s HRT-a priredila je i monografiju o Lovri Matačiću (1996.).

Njezinim odlaskom s Hrvatske radiotelevizije srećom nije prestala njezina suradnja s Radijem i Televizijom. Kao sjajan govornik, inspirativan sugovornik, pisac profinjena i prepoznatljiva stila bila je nedostižan uzor i neprocjenjiv suradnik sve donedavna, dok je to njezina fizička snaga iscrpljena dugogodišnjom teškom bolešću, dopuštala.

U ovih 56 godina Eva Sedak ostavila je neizbrisiv trag ne samo u arhivima Hrvatske radiotelevizije nego i u dušama i srcima svakog svojeg kolege, studenta i suradnika, na čemu joj vječna hvala!

Na Hrvatskome radiju u spomen na Evu Sedak u utorak 7. ožujka emitiraju se sljedeće emisije:
Dokumentarna radio-drama: Eva Sedak - njom samom (autorica: Giga Gračan, urednik: Ljubo Pauzin) - HR3 u 14 sati,
Povijesne snimke Hrvatskoga radija (urednica Tatjana Čunko) - HR3 u 16:35,
Oda-birano:  Tragovi oko glazbe: Stjepan Šulek - u spomen na Evu Sedak (autorica i urednica Iva Lovrec Štefanović) - HR1 u 18:15.