HRT pokreće javnu raspravu o Prijedlogu programskih obveza za razdoblje od 2018. do 2022.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) od subote 29. travnja otvara javnu raspravu o Prijedlogu programskih obveza Hrvatske radiotelevizije kao dijelu budućega ugovora o obavljanju javne medijske usluge za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. godine, koji sklapaju Hrvatska radiotelevizija i Vlada Republike Hrvatske.

Važnost pružanja javnih medijskih usluga za socijalni, demokratski i kulturni život europsko su naslijeđe potvrđeno brojnim priopćenjima i odlukama u Europskoj uniji. U njima se prepoznaje važnost pružatelja javnih medijskih usluga u osiguravanju općega javnog pristupa širokomu rasponu programa kojim se obraćaju društvu u cijelosti, različitim kanalima i uslugama, bez diskriminacije i na temelju jednakih mogućnosti.

Hrvatska radiotelevizija Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji ovlaštena je obavljati javnu medijsku uslugu radi zadovoljavanja demokratskih, socijalnih i kulturnih potreba hrvatskoga društva i potrebe očuvanja medijskoga pluralizma te tu svoju obvezu pobliže određuje ugovorom koji na petogodišnje razdoblje sklapa s Vladom Republike Hrvatske. Njime se utvrđuju javna misija i programske obveze te iznos i izvor sredstava za njihovo financiranje. O prijedlogu programskih obveza Hrvatska radiotelevizija provodi javnu raspravu kako bi se cjelokupna javnost, kojoj su usluge Hrvatske radiotelevizije namijenjene, uključila u njihovo uobličavanje.

Programske su obveze Hrvatske radiotelevizije, kao dio Ugovora, iskazane po radijskim i televizijskim programskim kanalima te elektroničkim publikacijama, odnosno mrežnim portalima, audiouslugama i audiovizualnim uslugama na zahtjev, glazbenoj proizvodnji te programskim vrstama i ostalim zakonom propisanim programskim obvezama.

Hrvatska radiotelevizija izradila je Prijedlog programskih obveza u najboljoj namjeri pružanja cjelovite usluge koja zadovoljava potrebe hrvatskoga društva i pojedinaca te u skladu s europskom praksom, ali je potpuno otvorena sagledati stvarne potrebe korisnika usluga, odnosno građana, te stoga poziva javnost da što kvalitetnijom i otvorenijom javnom raspravom pridonese kvaliteti i raznovrsnosti javne medijske usluge u budućemu razdoblju.

Javna rasprava o Prijedlogu programskih obveza Hrvatske radiotelevizije trajat će 45 dana, od 29. travnja do 12. lipnja 2017. godine, a njezinu će provedbu pratiti povjerenstvo u koje dva člana imenuje glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, a dva člana Vlada Republike Hrvatske.

Podrobnije podatke o tijeku javne rasprave i svim bitnim pojedinostima povezanima s njome moguće je pronaći na posebnoj mrežnoj stranici http://www.hrt.hr/hrt/javna-rasprava/. Na toj će stranici putem ankete i posebnoga obrasca svi zainteresirani moći ostaviti svoje komentare, mišljenja i prijedloge.

U javnu će se raspravu biti moguće uključiti i putem izravnoga kontakta s povjerenikom za korisnike usluga Hrvatske radiotelevizije kojemu se moguće obratiti na e-adresu povjerenik@hrt.hr te putem radijskih i televizijskih emisija i javnih tribina koje će se održati do početka lipnja. Do 12. lipnja bit će otvorena i posebna e-adresa javna.rasprava@hrt.hr na koju će građani također moći poslati svoje komentare i prijedloge.