HRT posjetili sudionici programa Erasmus + iz Hrvatske, Poljske, Italije i Španjolske

Hrvatsku radioteleviziju (HRT) u okviru je projekta Erasmus + Mali korak za film, veliki za europsko građanstvo (eng. Small step for film, a big one for European citizenship) posjetila skupina učenika i učitelja iz Hrvatske, Poljske, Italije i Španjolske.

Partneri su se toga projekta povezali oko ideje stvaranja vlastita medijskoga sadržaja, osobito filma, kao izvrsne metode razvoja medijske pismenosti radi uključivanja sudionika obrazovnih procesa u uporabi metode stvaranja filmova kao uspješnoga nastavnog sredstva u građanskome obrazovanju. Zbog sveprisutnosti se medija medijska pismenost smatra jednom od ključnih vještina 21. stoljeća.

Prema široko prihvaćenoj definiciji uključuje sposobnosti pristupa, analize, vrednovanja i stvaranja medijskih poruka u različitim oblicima. Usto, medijska pismenost usko je povezana s aktivnim uključivanjem mladih u demokratski život, tema od državne važnosti te sposobnosti kritičkih i samostalnih  procjena. Kad je riječ o djeci, važan je izbor primjerenih medijskih sadržaja i zaštita djece od neželjenih medijskih poruka, no i više od toga, medijska pismenost zapravo osposobljava djecu, kao i odrasle, za kritičko promišljanje i postavljanje pravih pitanja o onome što gledaju, čitaju ili slušaju i razvija im sposobnost samostalnoga razmišljanja.

U okviru posjeta učenici i učitelji razgledali su Hrvatsku radioteleviziju u pratnji Tomislava Šikića, urednika programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a na kraju posjeta HRT-ova Akademija predočila im je sadržaje i aktivnosti povezane s razvojem medijske pismenosti i europske projekte koje su provodili prošle četiri godine: Fred u školi i European Youth News Exchange (Y-NEX).

Ovaj je posjet svojevrsna najava Dana medijske pismenosti koji će se održati od 19. do 21. travnja 2018. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a u organizaciji Agencije za elektroničke medije (AEM) i UNICEF-a. Cilj je projekta kroz predavanja, radionice i obrazovne materijale omogućiti učenicima osnovnih i srednjih škola te nastavnicima upoznavanje s osnovama medijske pismenosti.

Tako će HRT-ova Akademija u okviru toga projekta od sredine do kraja travnja na Hrvatskoj radioteleviziji organizirati projekt pod nazivom Djeca upoznaju medije tijekom kojega će učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola kroz jednodnevne radionice steći osnovna znanja iz mobilnoga novinarstva, snimanja i montaže na mobilnim telefonima, iznošenja priča, ali i o zakonitostima objave materijala na društvenim mrežama, medijske etike i lažnih vijesti te zaštite djece od neželjenih i neprimjerenih sadržaja na internetu.

Učenicima će biti omogućen praktičan rad i snimanje priloga, javnih radionica i prezentacija snimljenih materijala te obilazak Hrvatske radiotelevizije tijekom kojega će upoznati javni medijski servis iza i ispred kamera.