Koncert na Prvom: Koncert za mir održan u Versaillesu - na HR1 u 20.05

25. studenog na HR1 u 20.05 -  Koncert za mir održan u Versaillesu 11. studenog u sklopu obilježavanja 100. obljetnice završetka Prvog svjetskog rata

Koncert na Prvom večeras donosi odgođeni prijenos svečanog i posebnog koncerta održanog 11. studenog u kraljevskom kazalištu u Versaillesu, u sklopu obilježavanja stote obljetnice završetka Prvog svjetskog rata.

Zahvaljujući eurovizijskoj i euroradijskoj razmjeni, "Koncert za mir" u izravnim ili odgođenim prijenosima preuzelo je više od desetak nacionalnih radijskih i televizijskih postaja, a nositelj koncertnog programa je Bečka filharmonija, i njezin šef dirigent Franz Welser-Moest koji je i osmislio program.

Prateći koncept meditacije o velikom ratu u četiri dijela (Prolog - Opustošenost - Nada - Kontemplacija) raspored donosi niz skladbi koje imaju izravne ili neizravne poveznice s Prvim svjetskim ratom, ratnim sukobima ili promišljanjem čovječnosti.

Na rasporedu su bile skladbe Mozarta, Debussya, Holsta, Wagnera, Ravela, Vaughana Williamsa, Beethovena i Ivesa. Od uvertire operi "Čarobna frula", preko "Sirena" do Marsa, potom Pogrebne koračnice do amblematskog djela koje je izravno povezano uz posljedice "velikog" rata - Koncerta za lijevu ruku Mauricea Ravela, te "Tužaljke za dva veterana" Vaughana Williamsa. Na zaključku molitva i meditacija - Agnus Dei iz Beethovenove Misse Solemnis, i "Neodgovoreno pitanje" Charlesa Ivesa.

Uz Bečku filharmoniju nastupio je Zbor Francuskog radija (koji je uvježbala Martina Batič), te vrsni solisti: kineska pijanistica Yuja Wang, te vokalni solisti Elsa Dreisig, Ekaterina Gubanova, Daniel Behle i Ryan Speedo Green. Izvedbama je ravnao Franz Welser-Moest.

Urednica i komentatorica Iva Lovrec Štefanović.