Što je klasik? A. P. Čehov

27. rujna na HRT – HTV 3 u 15 sati

Bio je surov pisac, nitko nije kao on izrazio tako jasno težinu stvarnosti, a njegov je život u znaku tišine kakva je danas doslovno nezamisliva.

Izbjegavao je klasičnu teatralnost i velike priče, klasične sukobe i velike obrate. Naučio nas je da se vrijeme hrani našim životima i da je šutnja stalni pratilac razgovora.

Kako je jedan liječnik revolucionirao dramsku književnost, govori komparatist književnosti, teatrolog, dramaturg i pisac, akademik Dževad Karahasan.

Urednica emisije je Karolina Lisak.