Međunarodni dan djeteta

Od 20. studenoga 1989. godine, kada je Opća skupština UN-a usvojila "Konvenciju o pravima djeteta", u svijetu se obilježava Međunarodni dan djeteta.

Sredina u kojoj djeca postaju prijatelji, gdje uče odrastajući sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića, temelj je svijeta mira i društvenog napretka.

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana djeteta je senzibiliziranje javnosti o potrebi zaštite prava djece i maloljetnika od zlouporabe, nasilja te raznih oblika diskriminacije, ali i poticanje organizacija koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava.

Usvajanju "Konvencije o pravima djeteta" prethodilo je usvajanje "Deklaracije o pravima djeteta", 20. studenoga 1959. godine.