Ponos Hrvatska - radnice Kamenskog

Ostavši bez posla, bez plaće, bez radničkih prava, radnice Kamenskog nisu izgubile ni ponos ni hrabrost. One žive tu među nama, pošteno su radile do kraja i borile se za svoj kruh.